Kỷ niệm ngày của Cha ngày

Kết nối với bố của bạn trong Ngày của Cha này—tham gia một hoạt động vui vẻ, đi ăn hoặc đi chơi. Tạo một món đồ thủ công tại một trong nhiều Chương trình Thủ công Ngày của Cha SJPL, từ ngày 10 tháng 16 đến ngày XNUMX tháng XNUMX. Hãy cho anh ấy biết anh ấy có ý nghĩa như thế nào đối với bạn. Tôi nghĩ bạn sẽ vui vì đã làm vậy - và anh ấy cũng vậy.
Xem Hơn về Kỷ niệm Ngày của Cha
1 - 10 trên 1357