Thông điệp cảnh báo

Do việc đóng cửa tạm thời của chúng tôi, chúng tôi hiện không chấp nhận quyên góp sách tại bất kỳ địa điểm nào.

Giới Thiệu Cá Nhân Về Các Sách Hay- 5forU

người phụ nữ chọn cuốn sách tiếp theo

Tìm kiếm một quyển sách hay?

Hỏi các quản thủ thư viện của chúng tôi nên đọc gì tiếp theo! Điền vào mẫu của chúng tôi dưới đây và một quản thủ thư viện sẽ gửi email cho quý vị một danh sách năm cuốn sách, được chọn chỉ dành cho quý vị!

Tuổi của quý vị
Quý vị có thích sách cho trẻ em, thiếu niên và / hoặc người lớn không?
Vui lòng đánh dấu tất cả những gì áp dụng.
Quý vị thích đọc tiểu thuyết, sách nghiên cứu, hoặc cả hai?
Những thể loại nào quý vị thích đọc bây giờ?
ví dụ: động vật, làm vườn, chính trị, v.v.
Quý vị có một dạng ưa thích?
Vui lòng đánh dấu tất cả những gì áp dụng.
Quý vị đã sử dụng 5forU trước đây chưa?