Giới Thiệu Cá Nhân Về Các Sách Hay- 5forU

người phụ nữ chọn cuốn sách tiếp theo

Tìm kiếm một quyển sách hay?

Hỏi thủ thư của chúng tôi đọc gì tiếp theo! Điền vào biểu mẫu của chúng tôi bên dưới và một thủ thư sẽ gửi email cho bạn trong vòng một tuần với danh sách năm cuốn sách, được chọn riêng cho bạn!

 

Lưu ý: Chúng tôi nhận thấy rằng một số trường không cho phép hoặc chặn nhận email từ những người gửi bên ngoài hệ thống của họ. Nếu bạn dự định sử dụng tài khoản email trường học, vui lòng xem xét thiết lập một tài khoản cá nhân riêng biệt (ví dụ: Gmail, Yahoo, Hotmail, v.v.) hoặc hỏi một người lớn đáng tin cậy xem họ có sẵn sàng nhận phản hồi của bạn không nếu bạn cảm thấy thoải mái với điều đó .
 
Con bạn tự tin về một người đọc như thế nào?
Bạn càng cho chúng tôi biết bên dưới về sở thích đọc của bạn, chúng tôi càng có thể cá nhân hóa các đề xuất của mình.
Bạn có quan tâm đến sách dành cho thanh thiếu niên, thanh niên và / hoặc người lớn không? (vui lòng đánh dấu tất cả các câu phù hợp)
Quý vị thích đọc tiểu thuyết, sách nghiên cứu, hoặc cả hai?
ví dụ: động vật, làm vườn, chính trị, v.v.
Những thể loại nào quý vị thích đọc bây giờ?
Bạn có định dạng ưa thích không? (vui lòng đánh dấu tất cả các câu phù hợp)
Quý vị đã sử dụng 5forU trước đây chưa?