Vâng Thứ Sáu: GUTS

Nếu bạn yêu thích album thứ hai GUTS của Olivia Rodrigo, thì những cuốn sách về nỗi đau, sự chữa lành hoặc thậm chí là sự đau khổ này có thể là sự kết hợp hoàn hảo cho lần nghe tiếp theo của bạn.
Xem Hơn về YA Friday: GUTS
1 - 10 trên 16