Rơi vào tiểu thuyết ngắn Story Cuộc thi 2023

Bài nộp đến hạn vào ngày 30 tháng XNUMX Nhập chữ S ngắn của bạntory đến truyện ngắn Fall in Fiction Story Cuộc thi! Mùa thu lại đến đây! Để ăn mừng, San José Public Library đang tổ chức một cuộc họp ngắntorcuộc thi của tháng 9. Cuộc thi dành cho các nhà văn ở mọi lứa tuổi. Tất cả các thể loại và phong cách văn xuôi đều được chào đón, kể cả phi hư cấu…
Xem Hơn về truyện ngắn Fall in Fiction Story Cuộc thi 2023
1 - 10 trên 24