LocalLit 2022: Đậy nút lại

Bản tóm tắt của LocalLit 2022 LocalLit được tổ chức bởi SJPL và Thư viện SJSU King. Nó tôn vinh các tác giả địa phương và tác phẩm của họ. Sự kiện ảo diễn ra vào Thứ Bảy, ngày 10 tháng 2022 năm XNUMX. Sự kiện khai mạc với bài phát biểu chào mừng của Trưởng khoa Thư viện SJSU Michael Meth và Phó Giám đốc SJPLtor cho Dịch vụ Công Michelle Ornat. Mười lăm tác giả đã trình bày tác phẩm của mình…
Xem Hơn về LocalLit 2022: Tóm tắt
1 - 10 trên 22