Sự tham gia của cộng đồng: Sức mạnh của lòng tốt, sự kiên cường và Mong

At San José Public Library chúng tôi cam kết lắng nghe ý kiến ​​của bạn và cung cấp cho công chúng các chương trình, tài nguyên và dịch vụ hỗ trợ miễn phí. Kể từ năm 2018, SJPL đã tổ chức Cuộc trò chuyện cộng đồng mỗi quý để thu thập phản hồi, mối quan tâm và đề xuất chương trình của cộng đồng. Trong những năm qua, chúng tôi đã nghe ý kiến ​​của hàng chục thành viên cộng đồng có ý tưởng đã định hình…
Xem Hơn về Sự gắn kết của cộng đồng: Sức mạnh của lòng tốt, sự kiên cường và hy vọng
1 - 10 trên 24