Nhìn Lại: Lớn lên vào những năm 1960 và 1970s

Thời gian cứ trôi đi James Taylor từng hát rằng, "...bí mật của cuộc sống là tận hưởng thời gian trôi qua." Thời gian trôi qua, quê hương San Jose của tôi đã thay đổi khá nhiều. Tôi cố gắng hết sức để chấp nhận những thay đổi và chỉ đơn giản là biết ơn khoảng thời gian tôi đã lớn lên. Tôi…
Xem Hơn về Nhìn lại: Lớn lên trong những năm 1960 và 1970
1 - 10 trên 19