Thông điệp cảnh báo

Do việc đóng cửa tạm thời của chúng tôi, chúng tôi hiện không chấp nhận quyên góp sách tại bất kỳ địa điểm nào.

Thống Kê Dân Số 2020

biểu tượng của những người trong hình dạng của Hoa Kỳ

Thống Kê Dân Số Là Gì?

Cứ sau 10 năm, Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ lại bắt đầu đếm từng người hiện sống ở Hoa Kỳ bất kể tuổi tác, tình trạng công dân, hoặc giới tính. Hoàn thành Thống Kê Dân Số năm 2020 rất quan trọng đối với tất cả các cộng đồng của chúng ta.

Tham gia bắt đầu từ ngày 12 Tháng Ba

 • Trên mạng: my2020Census.gov
 • Bằng điện thoại:
  • Khóa học: 1-844-330-2020
  • Tiếng Tây Ban Nha: 1-844-468-2020
  • Tiếng Việt: 1-844-461-2020
 • Bằng thư từ: yêu cầu bản câu hỏi trên giấy

Các Ngảy Quan Trọng

 • 1 Tháng Ba, 2020: Hỗ trợ câu hỏi thống kê dân số có sẵn qua điện thoại trong 12 ngôn ngữ.
 • 12 Tháng Ba, 2020: Tham gia vào cuộc thống kê dân số trên mạng sớm.
 • 1 Tháng Tư, 2020: Ngày Thống Kê Dân Số Chính Thức - Tham gia vào cuộc thống kê dân số trên mạng, qua điện thoại hoặc qua thư.
 • 1 Tháng Năm, 2020: Những người trong tình trạng vô gia cư sẽ được đếm tại các nhà tạm trú, tại các địa điểm cung cấp dịch vụ cho họ và tại các địa điểm ngoài trời.
 • 28 Tháng Năm - 14 Tháng Tám, năm 2020: Những người chưa trả lời thống kê dân số sẽ nhận được thông tin nhắc nhở và/hoặc các viếng thăm cá nhân.

Tại Sao Tầm Quan Trọng?

Các dịch vụ như y tế, nhà ở, giao thông vận tải, giáo dục, dịch vụ trẻ em, v.v., được cung cấp 675 tỷ đô la tài trợ hàng năm của liên bang. California nhận được một phần tiền này tùy thuộc vào số người điền vào thống kê dân số.

Dữ liệu điều tra dân số cũng được sử dụng để:

 • Phân bổ số lượng nghị viên trong Quốc Hội từ các tiểu bang
 • Phân định lằn ranh địa hạt cho các cuộc bầu cử tiểu bang và địa phương
 • Phân định ranh giới địa hạt quốc hội
 • Lập định kế hoạch nơi xây dựng trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, nhà ở, giao thông công cộng, v.v.

Liên kết điều tra dân số