SJ Engage: Tình trạng vô gia cư và Nghèo nàn

“Vượt qua nghèo đói không phải là một cử chỉ bác ái. Đó là một hành động công lý. Đó là sự bảo vệ một quyền cơ bản của con người, quyền về nhân phẩm và một cuộc sống tử tế. Trong khi nghèo đói vẫn tồn tại thì không có tự do thực sự.” - Nelson Mandela Chào mừng đến với vấn đề cộng đồng lớn nhất của San Jose. Nếu bạn đang đọc bài viết này, có thể bạn…
Xem Hơn về SJ Engage: Vô gia cư và nghèo đói

Vâng Thứ Sáu: Cli-Fi

Characnhững điều nàytorCác quốc gia phải vượt qua những thay đổi tàn khốc đối với thế giới tự nhiên khi khả năng tiếp cận lương thực và đất đai bị ảnh hưởng bởi mực nước biển dâng cao hoặc băng lan rộng.
Xem Hơn về YA Thứ Sáu: Cli-Fi
1 - 10 trên 10