Sự hợp tác của Fangirls Unleashed: Người hâm mộ anh hùng và nhân vật phản diện Liên hoan

Từ việc nhìn thấy thời gian lớn actorgửi đến một blogger khách mời, Lễ hội người hâm mộ Anh hùng và Nhân vật phản diện là một lý do khác để thu hút sự đam mê của bạn ở San Jose.
Xem Hơn về sự hợp tác của Fangirls Unleashed: Lễ hội người hâm mộ anh hùng và nhân vật phản diện
1 - 2 trên 2