Truyền Thông Xã Hội và Chia Sẻ Trên Mạng

biểu tượng cho phương tiện truyền thông xã hội

Mục lục

Liên Lạc trên Truyền Thông Xã Hội

Truyền thông xã hội cũng giống như một bảng quảng cáo trên mạng. Các trang mạng truyền thông xã hội hoặc hệ thống giao tế như Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Yelp, và Instagram là những nơi mà quý vị đăng tải thông tin và các hình ảnh để chia sẻ chúng một cách công khai. Một số người dùng truyền thông xã hội chủ yếu là để giữ liên lạc với gia đình và các quý vị bè thân, trong khi những người khác dùng nó để đẩy mạnh một doanh nghiệp hoặc một dự án. Các hoạt động khác nhau này có thể cần các mức độ riêng tư khác nhau, hoặc thậm chí là các tài khoản riêng biệt.

Tuy nhiên quý vị quản lý về (các) nhân cách của mình trên mạng, đời sống trên mạng của quý vị là một phần trong đời sống "thực" của quý vị. Khi quý vị đăng tải thông tin trên các trang mạng truyền thông xã hội, quý vị chia sẻ với con người thực sự. Một số người thân trong gia đình ở xa của quý vị, các quý vị đồng nghiệp, và những người láng giềng có lẽ dùng các  trang mạng truyền thông xã hội. Mặc dù họ không có trên danh sách 'Những người quý vị' của quý vị, bất kỳ người nào trong số người này có thể xem được thông tin mà quý vị đăng tải -- và họ có thể là không hiểu thông tin này theo cách mà quý vị mong đợi.

Các Thiết Đặt Về Sự Riêng Tư Trên Truyền Thông Xã Hội

Đa số các nền tảng truyền thông xã hội đều có các thiết đặt cho sự riêng tư, nhằm giới hạn thông tin của quý vị chỉ cho một số người nhất định xem (thường được gọi là Quý vị Bè, Những Người Liên Lạc, hoặc Những Người Đi Theo). Trong thực hành, các thiết đặt về sự riêng tư này chỉ giảm các cơ hội cho thông tin được chia sẻ một cách chọn lọc trở nên có sẵn cho công chúng.

Các thiết đặt về sự riêng tư thì phức tạp. Các thiết đặt mặc định thường cho rằng quý vị muốn chia sẻ thông tin với rất nhiều người. Đây là một phần trong kiểu mẫu doanh nghiệp của truyền thông xã hội: quý vị càng chia sẻ nhiều, thì trang mạng mang vẻ giao tế và vui nhộn hơn -- và dịch vụ càng có nhiều dữ liệu, để sử dụng hoặc bán cho quảng cáo.

Cũng có thể có thông tin ẩn dấu (metadata) gắn vào với các hình ảnh hoặc các bài đăng tải của quý vị, như giờ giấc và địa điểm của chúng. Nếu quý vị không thay đổi các thiết đặt của mình trên các trang mạng và dụng cụ, nếu một app hoặc dịch vụ thay đổi cấu hình các thiết đặt, hoặc ngay cả khi quý vị chỉ đơn giản là phạm một sai lầm, rất có thể quý vị vô tình chia sẻ thông tin của mình một cách công khai mà không biết.

Các rò rỉ trong hệ thống

Mặc dù quý vị lo liệu cho các thiết đặt về sự riêng tư của mình một cách hoàn hảo, bất cứ ai nhìn thấy được thông tin của quý vị trên truyền thông xã hội cũng có thể chia sẻ nó với những người khác. Việc tái đăng tải hoặc lập một bản sao thông tin thật là dễ dàng. Thí dụ, các máy vi tính và điện thoại có thể chụp hình ngay trên màn hình: các hình chụp của những hình ảnh và văn bản trên màn hình của họ. Các hình chụp trên màn hình này sau đó có thể được chia sẻ với bất cứ ai là người tiếp cận được với Internet. Nói một cách khác, sau khi quý vị đã chia sẻ thông tin trên mạng, quý vị sẽ không bao giờ kiểm soát được hoàn toàn việc thông tin này sẽ đi đâu.

Các thiết đặt về sự riêng tư được hữu hiệu hơn nếu người mà quý vị chia sẻ thông tin biết được các tiêu chuẩn về sự riêng tư của quý vị. Việc tránh sử dụng truyền thông xã hội không đảm bảo là những người quý vị và gia đình của quý vị sẽ không đăng tải về quý vị. Điều quan trọng là cho các quý vị bè và gia đình của mình biết những điều mà quý vị muốn giữ riêng tư, và hỏi họ xem họ cảm thấy như thế nào về việc chia sẻ trên truyền thông xã hội.

Bàn về sự riêng tư và điều chỉnh các thiết đặt về sự riêng tư của quý vị một cách cẩn thận để giảm thiểu cơ nguy bị người ta phát hiện được thông tin riêng tư của quý vị, nhưng rất có thể là một số thông tin sau cùng sẽ bị để lộ ra ngoài. Một quy tắc tốt rút ra từ kinh nghiệm là không bao giờ đăng tải bất cứ điều gì mà quý vị không muốn một quý vị đồng nghiệp, người láng giềng, hoặc thành viên gia đình xem.

Soạn một bộ công cụ của quý vị