Hãy Bắt Đầu Hôm Nay

Hãy xem những công cụ, ứng dụng, nguồn tài nguyên về sự riêng tư sau đây và bắt đầu quản lý những hoạt động và nhân dạng trên mạng của quý vị hôm nay.

Dạng Tổng Quát

biểu tượng tìm kiếm

Surveillance Self Defense – bảo vệ quý vị và các bạn bè bằng cách tham khảo chỉ dẫn này về sự riêng tư và bảo toàn.

biểu tượng EFF

Who Has Your Back? – khám phá xem ai đang bảo vệ quý vị khỏi sự tra dò của chính quyền về dữ kiện cá nhân của quý vị.

biểu tượng Deseat.me

Deseat.me – truy cập một bảng liệt kê tất cả các trương mục của quý vị, cùng các nối kết trực tiếp để xóa bỏ chúng.

biểu tượng Let's Encrypt

Let's Encrypt – dành cho chủ các trang mạng, sẽ giúp các cuộc viếng đến trang mạng quý vị được kín đáo hơn. Chuyển đổi qua kỹ thuật HTTPS miễn phí.


Browser

biểu tượng Better Web Browsing

Better Web Browsing – khám phá bổ sung (extensions/ plugins) nào quý vị có thể dùng với trình duyệt.

biểu tượng HTTPS Everywhere

HTTPS Everwhere* – bổ sung này giúp mã hóa sự liên lạc giữa quý vị và nhiều trang mạng chính.

biểu tượng Privacy Badger

Privacy Badger* – bổ sung này giúp ngăn chận các quảng cáo và theo dõi hoạt động của quý vị trên mạng.

biểu tượng Panoptoclick

Panopticlick – thử nghiệm trình duyệt của quý vị xem các trang mạng có theo dõi hoạt động của quý vị một cách dễ dàng không.

biểu tượng Tor

Tor – phần mềm miễn phí có thể giúp quý vị chống lại các hệ thống theo dõi và khảo sát giao thông dữ kiện trên mạng.

biểu tượng TOS;DR

TOS;DR – xem sắp hạng của các điều khoản và chính sách về sự riêng tư của các trang mạng.

*Cảnh Báo: Những bổ sung loại này có thể ngăn chận việc truy cập nội dung và đặc tính của nhiều trang mạng mà quý vị muốn xem. Nếu một trang mạng đang xem có những triệu chứng bất thường, quý vị có thể tạm thời tắt bổ sung này.


Tìm Kiếm Trên Mạng

biểu tượng DuckDuckGo

DuckDuckGo – một máy tìm kiếm với chú trọng về bảo vệ sự riêng tư cho người dùng và tránh những kết quả tìm kiếm cá nhân.

biểu tượng disconnect.me

Disconnect Search – thu nhặt các kết quả từ các máy tìm kiếm thông dụng trong khi ngăn chận các trang mạng tìm kiếm này theo dõi hành vi của quý vị.


Nhắn Tin & Di Động

biểu tượng Signal

Signal – sử dụng những công cụ này để mã hóa các nhắn tin hoặc cuộc gọi kín miễn phí.

biểu tượng Scorecard

Secure Messaging Scorecard – khám phá công cụ và ứng dụng di động nào trên mạng có thể giúp quý vị nhắn tin an toàn hơn.

biểu tượng Telegram

Telegram – ứng dụng nhắn tin miễn phí với chú trọng về bảo toàn và nhanh chóng. Đồng bộ hóa (sync) nhiều thiết bị.

biểu tượng Privacy Coach

Privacy Coach – một bổ sung giúp quý vị học hỏi và quản lý việc cài đặt các trình độ bảo vệ sự riêng tư trong trình duyệt Firefox cho máy Android.