Soạn một bộ công cụ của quý vị: Dấu Ấn Thông Tin của Quý vị

biểu tượng dấu chân onlineHọc cách cá nhân hóa những tiếp cận về sự riêng tư khi quý vị đối mặt với các dấu vết thông tin cá nhân của quý vị. Chọn một trả lời chính đáng về cảm nghĩ của quý vị về mỗi phát biểu.

Bắt đầu