New Chinese Books and Music / 中文

Qing re / Song Yutong zhu. cover
情熱 / 宋雨桐著.
Gu niang lai shou yao / Mo Yan zhu. cover
姑娘来收妖 / 莫颜著.
Du du da ren de nü nu / Ji Keqiang zhu. cover
都督大人的女奴 / 季可薔著.
Shang chuang ba! Wo de yong shi zhi liu. Jiang jun de nan ren / Jin Ji zhu ; Qingguang hui. cover
上床吧!我的勇士之六. 將軍的男人 / 金吉著 ; 慶光绘.
Nü shen de lian ai gui zhe / Chuxin. cover
女神的戀愛規則 / 初心.
She zhang de zhuan shu jie yao / Hua Xi. cover
社長的專屬解藥 / 花襲.
Zhen bian di qi / Tong Xin zuo. cover
枕邊敵妻 / 佟芯作.