Thư Viện Chi Nhánh Willow Glen

Ngoại thất của Willow Glen Chi nhánh

Giờ

Thứ Hai 2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Ba 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Tư 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Năm 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Sáu 2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Bảy 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Địa Chỉ

1157 Minnesota Avenue
San Jose, CA 95125

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Rất gần với tòa nhà chung cư cho người cao niên của tôi. Ngoài ra tôi thích thư viện này vì nó rất có tổ chức và đội ngũ nhân viên rất hữu ích."

- Dhia A.

THAM DỰ SINH HOẠT

Câu lạc bộ hội thoại ELL

Một môi trường chào đón và tôn trọng dành cho người lớn học tiếng Anh để pracrèn luyện kỹ năng hội thoại tiếng Anh của họ.

Câu lạc bộ Bài tập về nhà

Nhận hỗ trợ về các nhu cầu làm bài tập về nhà bao gồm đọc, viết, toán, nghiên cứu xã hội, khoa học, và hơn thế nữa!

Sự kiện ảo từ Willow Glen

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.