SJ Access: Không Có Internet Tại Nhà? Punto de acceso Wi-Fi Hãy Mượn Một

Không Có Internet Tại Nhà? Hãy Mượn Một Wi-Fi Hotspot Tại Thư Viện

Thư viện đang cho mượn hàng 1000 thiết bị Wi-Fi Hotspot (hoặc gọi ngắn gọn là Hotspot) cho cư dân San José để kết nối với mạng Internet miễn phí tại nhà. Hotspot là một thiết bị phát sóng Wi-Fi cỡ nhỏ như một thẻ tín dụng, có thể giúp quý vị kết nối đến 15 thiết bị khác như computer, iPad, smartphone vào mạng Wi-Fi Internet AT&T với tốc độ nhanh tại nhà, hoàn toàn miễn phí để giúp cho việc lên mạng học tập, làm việc, tìm việc làm, hoặc xem phim, nghe nhạc, v.v. Quý vị có thể mượn Wi-Fi Hotspot trong 90 ngày và có thể gia hạn thêm 30 ngày nữa nếu không có ai đặt giữ thiết bị đó. Hãy xem thêm chi tiết.

Làm Sao Để Mượn Hotspot? Hãy theo những bước sau đây:

  1. Sử dụng thư mục (catalog) để truy cập Hotspot. Đây là kết quả của việc tìm Hotspot trong thư mục
  2. Chọn một địa điểm thư viện trong danh sách, và bấm lên nút Place a Hold (màu xanh)
  3. Điền vào số thẻ thư viện và PIN của quý vị
  4. Bấm vào nút Confirm Hold để xác nhận lần chót việc đặt giữ
  5. Hoàn tất. Quý vị sẽ được liên lạc (bằng email hay phone) khi Hotspot đã sẵn sàng để nhận lấy tại thư viện đã chọn
  6. Khi được thông báo Hotspot đã sẵn sàng, quý vị hãy đến thư viện đã chọn để nhận lấy. Vui lòng cho nhân viên chúng tôi biết quý vị đến để nhận thiết bị Hotspot

Để thêm chi tiết, xin viếng trang Wi-Fi Hotspot Cho Khách Hàng Thư Viện.

Để được hỗ trợ quý vị có thể

Chúng tôi mong mỏi quý vị hãy đặt giữ một Hotspot hôm nay!

Hãy Nâng Cấp Trình Độ Sử Dụng Máy Vi Tính và Kỹ Thuật Số Qua Chương Trình SJ Access Của Chúng Tôi

Hãy tham gia vào chương trình SJ Access để mượn một máy vi tính, Hotspot, iPad, v.v., và học hỏi thêm để nâng cao trình độ công nghệ kỹ thuật số hầu giúp thăng tiến việc làm hoặc chỉ để giải trí. Tất cả hoàn toàn miễn phí.

Thư Viện Cộng Đồng San José hân hạng cung cấp cho quý vị nhiều dịch vụ lợi ích cho việc học hỏi để nâng cao kỹ năng sử dụng máy vi tính và kiến thức kỹ thuật số (digital literacy). Những dịch vụ này gồm chung trong một chương trình SJ Access (Truy Cập SJ).