Hãy Khám Phá Bộ Sưu Tập Điện Tử Tiếng Việt (eLibrary vietnamita)


Chúng tôi hiện có thư liệu Việt Ngữ trong Thư Viện Điện Tử (eLibrary) của chúng tôi. Thư liệu điện tử gồm sách điện tử (eBooks) và âm thâu điện tử (eAudiobooks) do nhà cung cấp chính Overdrive. Số thư liệu đã lên đến hơn 350 tựa sách điện tử và gần 50 âm thâu điện tử như truyện đọc và học Việt Ngữ.

Quý vị mượn thư liệu điện tử không cần phải đến thư viện hoặc lo về việc trao trả. Thư liệu tự trả khi dáo hạn. Quý vị cũng sẽ không bao giờ có tiền phạt trễ hạn. Nếu quý vị tải thư liệu điện tử trên smartphone, iPad hay laptop, thì có thể đem theo đến bất cứ nơi nào để xem/nghe, ngay cả nơi không có thể truy cập Internet.

Sau đây là hai cách quý vị có thể truy cập thư viện điện tử Việt Ngữ.

Cách 1 - Tìm và Mượn Thư Liệu Điện Tử Trong Danh Mục

Làm những bước sau đây:

 1. Đến trang nhà của Thư Viện San José (www.sjpl.org) hoặc danh mục (Catalog - sjpl.bibliocommons.com)
 2. Đánh vào từ khoá tìm kiếm. Ví dụ: Nguyen Phong
 3. Kết quả cho thấy một vài tựa của tác giả Nguyên Phong. Tựa đầu là Muôn Kiếp Nhân Sinh 2 dưới dạng eBook, và tình trạng có sẵn để mượn (available)
 4. Bấm lên nút màu xanh Check Out
 5. Điền vào số thẻ thư viện và mã PIN và bấm nút Submit
 6. Xác nhận một lần nữa bằng cách bấm lên nút Check Out
 7. Bấm lên Read in Browser để mở sách ra và đọc ngay trong trình duyệt
 8. Quý vị cũng có thể tải sách điện tử vào thiết bị iPad, Kindle hay smartphone để xem sách. Chỉ cần tải ứng dụng Libby của Overdrive


Cách 2 - Tìm và Mượn Thư Liệu Điện Tử Trực Tiếp Từ Overdrive

Làm những bước sau đây:

 1. Đến trang Overdrive của thư viện tại sanjose.overdrive.com
 2. Bấm lên nút Search để tìm một tựa hoặc tác giả. Quý vị cũng có thể cuộn xuống trang (có thể cần phải bấm lên Load More nơi cuối trang để xem thêm) cho đến khi thấy phần Sách Điện Tử Tiếng Việt (với nhãn New in Vietnamese bên trái)
 3. Chỉ thấy 6 tựa trong hàng, nhưng bấm lên See All sẽ cho thấy toàn bộ sưu tập Việt Ngữ
 4. Chọn một tựa sách hoặc âm thâu và bấm Borrow để mượn
 5. Điền vào số thẻ thư viện và mã PIN và bấm lên Sign In
 6. Quý vị có thể chọn thời gian mượn là 7, 14, hay 21 ngày, rồi bấm lên nút Borrow lần nữa
 7. Quý vị có thể chọn tải (Download) hoặc đọc ngay trong trình duyệt (Read Now in Download)
 8. Quý vị cũng có thể tải sách hoặc âm thâu điện tử vào thiết bị iPad, Kindle hay smartphone để xem/nghe sách. Chỉ cần tải ứng dụng Libby của Overdrive

Hãy truy cập bộ sưu tập thư liệu điện tử Việt Ngữ hôm nay. Có thắc mắc? Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi tại (408) 808-2000 hoặc trò chuyện trực tiếp (chat) trong giờ mở cửa.