Blogs: vietnamita

Navegar por categoría o idioma:

Últimos Blogs

Sách Hay Trong Tuần: Nguyễn Thị Hoàng & Phạm Cao Củng

Hãy khám phá hai nhà văn viết tiểu thuyết tình cảm và trinh thám nổi tiếng trước năm 1975.

Daniel Ong
07 / 21 / 2021 - 6: 00 PM

Hãy Khám Phá Bộ Sưu Tập Điện Tử Tiếng Việt (Vietnamese eLibrary)

Chúng tôi cung cấp cho quý vị hơn 350 sách điện tử và gần 50 âm thâu đọc truyện bằng Việt Ngữ cho mọi lứa tuồi. Mượn sách điện tử không cần trả và không tiền phạt trể hạn.

Daniel Ong
07 / 08 / 2021 - 8: 34 PM

Giảm Tiền Điện?

Hãy xem video sau đây với chi tiết về những hỗ trợ của cơ quan San Jose Clean Energy (qua PG&E) cho quý vị trong thởi gian khó khăn của đại dịch.

Daniel Ong
07 / 02 / 2021 - 3: 47 PM

SJ Access: Hãy Mượn iPad, Chromebook, và Laptop

Thư Viên Cộng Đồng San José nay mở rộng số thiết bị công nghệ và cho mượn iPad, Chromebook, và Laptop trong 90 ngày.

Daniel Ong
04 / 22 / 2021 - 8: 00 PM

SJ Access: Không Có Internet Tại Nhà? Hãy Mượn Một Wi-Fi Hotspot

Thư viện đang cho mượn hàng 1000 thiết bị Wi-Fi Hotspot (hoặc Hotspot) cho cư dân San José để kết nối với mạng Internet miễn phí. Hãy bấm vào đây để thêm chi tiết.

Daniel Ong
04/17/2021 - 10:00 a.m.

Thư Viện Cộng Đồng San José

Chào mừng quý vị với đến Thư Viện Cộng Đồng San José – một nơi có đầy đủ các thông tin, chương trình và dịch vụ MIỄN PHÍ cho tất cả các thành viên trong cộng đồng.

Daniel Ong
04 / 22 / 2020 - 3: 00 PM