Lớp Học Cơ Bản Về Máy Vi Tính

Presentado por Daniel Ong on Viernes, 09 / 03 / 2021 - 11: 22 AM
Laptop user

Lớp Học Trên Mạng Về Kỹ Thuật Số

Quý vị có muốn học những điều cơ bản về máy vi tính và tìm kiếm trên mạng? Những Trung Tâm Gia Đình Học Hỏi (Family Learning Centers) tại Thư Viện Cộng Đồng San José đang mở những lớp về Kiến Thức Kỹ Thuật Số (Digital Literacy) bằng Tiếng Việt. Chúng tôi kính mời quý vị tham gia lớp để học sử dụng công nghệ. Chúng tôi có thể trợ giúp quý vị cảm thấy thoải mái hơn với những công cụ kỹ thuật số. Quý vị sẽ học cơ bản về máy vi tính, giữ an toàn trên mạng, và quyền riêng tư. Lớp được chia ra làm 4 phần:

Phần 1: Truy Cập Mạng Internet và Thông Tin Trên Mạng
Hiểu biết những phần cơ bản của máy vi tính và cách kết nối mạng Internet

Phần 2: Quản Lý Thông Tin Trên Mạng
Học cách sử dụng một công cụ tìm kiếm, những phương pháp tìm trên mạng hữu dụng và cách tìm nội dung cụ thể

Phần 3: Điều Hợp Thông Tin Để Liên Lạc
Tạo và sử dụng một tài khoản email. Học cách sử dụng hệ điều hành Windows 10 trên máy vi tính của quý vị. Tạo những hồ sơ để lưu giữ văn bản, hình và nhạc dạng kỹ thuật số

Phần 4: Cách Lướt Mạng SJPL.ORG
Khám phá trang mạng của Thư Viện Cộng Đồng San José (sjpl.org) và những tài nguyên hữu dụng có sẵn cho quý vị! Học cách đặt giữ thư liệu qua thư mục trên mạng, truy cập tài nguyên điện tử và tham dự chương trình trên mạng.

Quý vị có thể dùng bất cứ thiết bị kỹ thuật số nào để tham gia lớp: chromebook, laptop, desktop, tablet, hoặc ngay cả điện thoại thông minh.

Học viên khi hoàn tất cả 4 phần của lớp sẽ có cơ hội trúng thưởng một máy vi tính xách tay (laptop) hoàn toàn miễn phí. Lưu Ý: Số máy vi tính có giới hạn và không bảo đảm mọi học viên sẽ nhận được quà tặng này.

Để ghi danh lớp, xin gọi 1-408-461-7649 và để lại lời nhắn. Quý vị có thể nhắn lại bằng tiếng Việt. Quý vị cũng có thể email chúng tôi tại viet.sjpl@gmail.com.

Chúng tôi mong mỏi sự tham gia của quý vị. Cảm ơn.

Blog Categoría
Programas del sistema
Idioma del blog
Vietnamita

Comentarios

Añadir nuevo comentario

Se espera que los comentarios sigan las reglas básicas de cortesía y sean relevantes para el tema que se está comentando. Los comentarios serán revisados ​​antes de su publicación. Los comentarios del blog representan las opiniones de la persona que comenta, no necesariamente las de San José Public Library. Para más información, ver Pautas de comentarios de SJPL.