Blogs: Vietnamese

Hỗ Trợ Cho Người Á Châu & T B Dương

Hãy ghi danh tham gia nhận những mẹo & phương pháp đối phó và phòng chống nạn bạo hành hận thù người Á Châu.

Daniel Ong
05/05/2021 - 3:02 PM

Thư Viện Mở Cửa?

Chúng tôi đã mở cửa một số thư viện chỉ với việc sử dụng máy vi tính và máy in. Tất cả miễn phí với thẻ thư viện của quý vị.

Daniel Ong
05/03/2021 - 9:01 AM

Hỗ Trợ Tinh Thần Cho Cộng Đồng Người Á Châu/Thái Bình Dương (AAPI)

Các chuyên gia của Hạt Santa Clara sẽ gặp gỡ quý vị trên mạng để thuyết trình và trả lời thắc mắc về sức khỏe tâm thần trong thời gian có bạo hành chống AAPI

Daniel Ong
04/26/2021 - 9:00 AM

SJ Access: Hãy Mượn iPad, Chromebook, và Laptop

Thư Viên Cộng Đồng San José nay mở rộng số thiết bị công nghệ và cho mượn iPad, Chromebook, và Laptop trong 90 ngày.

Daniel Ong
04/22/2021 - 8:00 PM

SJ Access: Không Có Internet Tại Nhà? Hãy Mượn Một Wi-Fi Hotspot

Thư viện đang cho mượn hàng 1000 thiết bị Wi-Fi Hotspot (hoặc Hotspot) cho cư dân San José để kết nối với mạng Internet miễn phí. Hãy bấm vào đây để thêm chi tiết.

Daniel Ong
04/17/2021 - 10:00 AM

Thư Viện Cộng Đồng San José

Chào mừng quý vị với đến Thư Viện Cộng Đồng San José – một nơi có đầy đủ các thông tin, chương trình và dịch vụ MIỄN PHÍ cho tất cả các thành viên trong cộng đồng.

Anonymous
04/22/2020 - 3:00 PM