Blogs: Vietnamese

Browse by Category or Language:

Latest Blogs

Lớp Học Cơ Bản Về Máy Vi Tính

Quý vị muốn có mộ̣t kiến thức cơ bản về sử dụng máy vi tính không? Hãy tham dự một loạt lớp học trên mạng về Kỹ Thuật Số và có cơ hội nhận lãnh một laptop.

Daniel Ong
09/03/2021 - 11:22 AM

Sách Hay Trong Tuần: Nguyễn Thị Hoàng & Phạm Cao Củng

Hãy khám phá hai nhà văn viết tiểu thuyết tình cảm và trinh thám nổi tiếng trước năm 1975.

Daniel Ong
07/21/2021 - 6:00 PM

Hãy Khám Phá Bộ Sưu Tập Điện Tử Tiếng Việt (Vietnamese eLibrary)

Chúng tôi cung cấp cho quý vị hơn 350 sách điện tử và gần 50 âm thâu đọc truyện bằng Việt Ngữ cho mọi lứa tuồi. Mượn sách điện tử không cần trả và không tiền phạt trể hạn.

Daniel Ong
07/08/2021 - 8:34 PM

Thư Viện Cộng Đồng San José

Chào mừng quý vị với đến Thư Viện Cộng Đồng San José – một nơi có đầy đủ các thông tin, chương trình và dịch vụ MIỄN PHÍ cho tất cả các thành viên trong cộng đồng.

Daniel Ong
04/22/2020 - 3:00 PM