Blogs: All

Buổi Hội Thoại Cộng Đồng (Tiếng Việt)

Thư Viện Có Thể Làm Gì Tốt Hơn Cho Quý Vị? Hãy đến để chia sẻ những ý kiến quý giá của quý vị. Đặc biệt với sự tham gia của 3 cơ quan bất vụ lợi ICAN, VIVO, và VACC.

Daniel Ong
06/12/2021 - 5:09 AM

YA Friday: Self Care for the Summer

Nonfiction books for teens with a focus on self care and mental health.

Leizel Case
06/11/2021 - 5:05 PM

Chương Trình Giảm Tiền Điện & Nhiều Hơn Nữa

San José Clean Energy (SJCE hay Chương Trình Năng Lượng Sạch) sẽ cung cấp thông tin về hỗ trợ hóa đơn tiền điện hàng tháng, xóa nợ, v. v. Hãy ghi danh tham dự trên mạng.

Daniel Ong
06/10/2021 - 6:11 PM

Celebrate Pride with SJPL and The Pear Theater

San Jose Public Library and The Pear Theater are teaming up for a unique way for Teens to celebrate Pride Month.

Michelle Clark
06/10/2021 - 3:00 PM

Pathfinder Tiffany Bradford-Oldham: Committed to Empowering Others

Tiffany Bradford-Oldham is working to create an equitable world that she envisioned as a child.

Ila Langner
06/09/2021 - 10:00 PM

Summer Learning: Family Book Club

Reading together as a family? These books will help you decide on some family reads this summer.

Laura Hammond
06/08/2021 - 9:00 AM

¿Ya te inscribistes para el Aprendizaje de Verano con la Biblioteca Pública de San José?

Conoce más sobre este programa de SJPL que beneficia a toda la familia.

Marcela Munoz
06/08/2021 - 8:00 AM

YA Friday: Happy LGBTQIA Pride!

The characters in these novels find themselves in all sorts of situations, both related and unrelated to their sexual orientation and gender identification.

Megan Maloy
06/07/2021 - 12:30 PM

圖書館六月的好消息!

親愛的讀者, 希望所有的人都已經打預防針了. 如果你還沒有打的話, 加州政府已經開始以獎勵的方式鼓勵大家打預防針? 打疫苗中大獎.  希望你我都有中大獎的機會. 六月是夏季的開始, 也是圖書館各項免費大型服務的開始. 

Maggie Kuo
06/07/2021 - 9:16 AM

Pride Month TBR

Young Adult Pride Month Recommendations.

Penelope Gomez
06/07/2021 - 8:00 AM

Snacks with CHEX!

If you like Chex Mixes, try these recipes!

Ila Langner
06/03/2021 - 10:00 PM

Summer Learning: Read With Pride

Celebrate pride month & summer learning with these great books.

Laura Hammond
06/03/2021 - 9:00 AM