All posts tagged "Van Nghe Tien Phong"

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

  text size

Get Your News in Vietnamese at Tully Library!


Những Tờ Báo và Tạp Chí Được Yêu Chuộng Nhất tại Thư Viện Tully!

Khi tôi nói tôi làm việc tại Thư Viện Tully, ai cũng nghĩ tôi có nhiều cơ hội để đọc sách hoặc đọc các báo hay tạp chí Việt ngữ có tại Thư Viện.  Khi còn sống, Ba tôi là một độc giả trung thành của tạp chí Văn Nghệ Tiền Phong.  Ông thường khuyến khích tôi đọc sách báo Việt ngữ để tôi không quên tiếng Việt.  Tôi không say mê đọc báo như Ba tôi.  Nhưng từ khi Ba tôi mất, tôi lại tìm đến sách báo Việt ngữ như để nhớ đến Ba tôi.

 

Tôi rất may mắn vì tôi không phải đi đâu xa để tìm chúng.  Tại Thư Viện Tully, những tờ báo có tên tuổi tại hải ngoại và được nhiều người ưa chuộng điều có ở đây.  Và tôi đã tìm đến tạp chí Văn Nghệ Tiền Phong, Việt Tide, Hồn Việt, Con Ong Texas và báo Người Việt.  Đây là những tờ báo và tạp chí có nội dung phong phú và tin tức cập nhật.  Bây giờ thì tôi cũng đã thành một độc giả trung thành của các tờ báo nói trên.  Vì những tờ báo này rất được nhiều người ưa chuộng, tôi cảm thấy may mắn khi tìm được một hay hai cuốn/tờ còn lại trên quầy để mượn đọc.  Nếu quý vị cũng thích đọc báo hay tạp chí như tôi, quý vị thử tìm đọc những tựa nói trên tại Thư Viện San Jose.